Xiaolongbao

No.14 Xiaolongbao (A.F.N.) Gedämpfte Suppenknödel mit Schweinefleischfüllung Steamed soup dumpling with pork filling

Baozi

No.13 Baozi (A.F.N.) Schweinefleischknödel mit knusprig gebratenem Boden Prok Dumpling with a crispy fried base

Reisteigtasche

No.12 Reisteigtasche (A.F.N.) Reisteigtasche mit Garnelenfüllung Rice dough bag with shrimp filling

Siumai

No.11 Siumai (A.F.N.) Teigtasche mit Hühnerfleischfüllung Dumpling with chicken filling